VITADU

VITADU is een enthousiaste dienstverlener in het werkveld Arbeid & Gezondheid. VITADU staat voor Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid. Als uw werknemers niet vitaal en duurzaam inzetbaar zijn, heeft dit gevolgen voor uw werkprocessen. Op momenten dat uw werknemers geen balans meer ervaren tussen energiebronnen en werkbelasting, kan het zijn dat hij of zij, zijn werkzaam-heden tijdelijk moet staken. VITADU is een organisatie die u graag preventief, in een vroegtijdig stadium, wil adviseren op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Om zo uw medewerkers duur-zaam en gezond inzetbaar te maken en/of te houden.                                                                                                                                                                                               

Waar staan wij voor?                                                                                                             

Wij staan voor kennis, doel en doorzetten. Door doorzetten, kunnen wij veel en bereiken wij meer! Onze kennis op het gebied van Arbeid & Gezondheid komt voort uit het volgen van de Master opleiding Arbeid & Gezondheid en jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg en verschillende organisaties. Als ondernemer ben je constant bezig met het optimaliseren van werkprocessen. Denk aan de term Lean. Deze term is als het goed is niet nieuw voor u. Gezondheid van uw medewerkers en gezondheid van uw bedrijf wordt hierin helaas vaak ondergesneeuwd door andere prioriteiten. Wij willen graag het Lean proces op het gebied van gezondheid voor uw bedrijf in kaart brengen en optimaliseren, zodat u zich met gezonde,vitale en duurzaam inzetbare medewerkers kunt richten op de toekomst.  

an

beweging tweede spoo

r reintegratie reïntegratie reïntegratiebeleid gezonde medewerkers gezondheidsbeleid arbeid &            Jeroen Kissing adviseur Arbeid & Gezondheid

KENNIS

DOEL

DOORZETTEN