Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het bevat verschillende domeinen met elk afzonderlijke aandachtspunten. Belangrijk is dat er gekeken wordt vanuit een totaalbenadering. Slechts werken aan één onderdeel van inzetbaarheid van medewerkers is zonde van de tijd en energie, en meestal gedoemd te mislukken. Gelukkig zien steeds meer bedrijven deze noodzaak en besteden steeds meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Een gezonde organisatie met aandacht voor duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers is productiever en beter in staat om flexibel te kunnen reageren op de veranderende arbeidsmarkt.

VITADU is een adviesbureau dat bedrijven leert om te gaan met het meest waardevolle bezit van hun bedrijf, de mens. VITADU adviseert bedrijven hoe om te gaan met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers.