Diensten

Elk bedrijf is uniek. Onze diensten worden op elke organisatie individueel afgestemd om uw vraag of probleem op te kunnen lossen. Onderstaande treft u een overzicht van de diensten die VITADU u kan bieden:


Probleemanalyse (individueel niveau)

De probleemanalyse is een zeer belangrijk onderdeel in onze dienstverlening. Op basis hiervan wordt veelal bepaald of er al dan niet een interventie moet worden gestart, nadere inzet van instrumenten noodzakelijk is en welke instrumenten dat dan moeten zijn. In het kader van effectiviteit en efficiëntie is het voor bedrijven belangrijk dat er interventies worden toegepast die daadwerkelijk het effect bereiken, dus het probleem oplossen. Het doel van VITADU is om bij (complexe) gezondheidsproblematiek, waarbij mensen dreigen of al zijn uitgevallen binnen het arbeidsproces, knelpunten op methodische wijze in kaart te brengen en vervolgens te relateren aan de hulpvraag van de cliënt en andere belanghebbenden in de organisatie. Er wordt hierbij o.a. gebruik van een specifieke anamnese, een functie/ taak/ handelingsanalyse, diagnostische verrichtingen en aanvullende (bedrijfs)informatie.


Arbeidsinterventies(individueel niveau)

Na het uitvoeren van een goede probleemanalyse, wordt een preventie of interventie voorgesteld, ontwikkeld en uitgevoerd. Deze wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt en de opdrachtgever. Het doel hierbij is de cliënt duurzaam en gezond inzetbaar te krijgen of te behouden. De interventies zijn hierbij gericht op de individuele cliënt en kunnen bestaan uit:

 • Een werkplekbezoek, individuele instructie of training op de werkplek;
 • Begeleiding werkgever en werknemer bij re-integratie in het arbeidsproces;
 • Korte (6 weken) of lange (12 weken) functionele belastbaarheidstraining;
 • Cognitieve gedragstherapie (aanleren hoe mensen beter om kunnen gaan met hun klachten in relatie tot hun omgeving);
 • Leefstijladvies;
 • Mindfulnesstraining, leren omgaan met stress.


VITADU Bedrijfsscan (afdelings-/bedrijfsniveau)

In organisaties komt men snel in aanraking met gezondheidsvraagstukken die verder gaan dan een individuele cliënt. Het ziekteverzuim op een afdeling neemt toe, meerdere mensen geven aan dat zij te veel werkdruk ervaren of men wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers waarborgen, maar weet niet precies goed hoe men dit moet aanpakken. Net als bij vraagstukken op individueel niveau, is het ook bij vraagstukken op afdelings- of organisatieniveau van belang om een goede analyse uit te voeren van de beginsituatie en de wensen van de opdrachtgever. VITADU voert net als bij de individuele cliënt een gedegen analyse uit van het probleem binnen organisaties. De analyse bestaat uit een intake, werkomgevingsonderzoek, onderzoek naar gedragspatronen (gesprek met verschillende mensen binnen uw organisatie), het verzuim, re-integratiebeleid en duurzaam inzetbaarheidsbeleid van uw organisatie.


Arbeidsinterventies (afdelings-/bedrijfsniveau)

Na het uitvoeren van een goede probleemanalyse binnen de organisatie, wordt methodisch een preventie- of interventieplan voorgesteld, ontwikkeld en uitgevoerd. Deze wordt afgestemd op de behoeften van het bedrijf en de doelgroep. De arbeidsinterventies zijn gericht op afdelingsniveau. Afhankelijk van de bevindingen uit de bedrijfsscan kunnen de interventies bestaan uit:

 • (Bedrijfs)fysiotherapeutische spreekuur binnen bedrijven, waarbij preventief gekeken wordt naar de bron van de klachten van mensen. Dit is een uiterst effectief instrument om het verzuim binnen uw organisatie te verlagen;
 • Uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO), een health check van uw medewerkers;
 • EHBPO training. Dit is een preventieve rugscholing training, waarbij mensen inzicht wordt gegeven in fysiek belastende taken voor hun lichaam en hoe hier correct mee om te gaan.
 • Adviseren van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) binnen uw organisatie;
 • Gezondheidsvoorlichting aan een afdeling;
 • Cultuurverandering op het gebied van gezondheid;
 • Ergonomisch ontwerp van een nieuw in te richten werkplek of afdeling, of advies over herontwerp van een werkplek of afdeling.