Arbeid & Gezondheid

Arbeid en Gezondheid zijn twee domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn. Vaak denkt men bij arbeid niet direct aan gezondheid, maar arbeid heeft zowel een positief maar in sommige gevallen ook een negatief effect op gezondheid. Mensen geven vaak aan dat ze te veel stress ervaren op het werk en hierdoor klachten krijgen. Het werk is fysiek of mentaal te zwaar en geeft lichamelijke klachten. Bij deze gedachten wordt arbeid gezien als ziekmakend, iets wat je beter kunt mijden.

Aan de andere kant zijn er mensen die veel energie halen uit hun werk, een gevoel van eigenwaarde ervaren en waardering. Je zou hierbij kunnen zeggen dat deze groep mensen arbeid zien als een medicijn, in plaats van een ziektemaker.

Kijkend naar gezondheid, is VITADU van mening dat er meer gekeken moet worden naar positieve gezondheid. Gezondheid is het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, geestelijke (stress) en maatschappelijke uitdagingen. Gezondheid wordt hierdoor niet meer gezien als iets dat je overkomt, maar meer het vermogen van mensen hoe met veranderende omstandigheden om te gaan. 

VITADU legt de focus op deze nauwe relatie tussen Arbeid en Gezondheid en gaat graag samen met u in gesprek hoe uw medewerkers en organisatie deze balans kunnen bereiken.